Category Archives: העברת דירות בצפון

הובלות דירות בנצרת

חברה להובלות דירות בנצרת

המחסנים של החברה שלנו הינם תמיד נקיים ביותר, מאובטחים היטב ונטולי חרקים ומזיקים למיניהם וכל זאת בהתחייבות.
הצעת מחיר להובלות דירה בנצרת

2002-2009 2008-2013  
1,092 – 500 שקל 1,145 – 604 שקל דירה – חדר אחד
1,440 – 1,254 שקל 1,800 – 1,142 שקל דירה – 2 חדרים
2,295 – 1,297 שקל 2,422 – 1,697 שקל דירה – 3 חדרים
2,707 – 1,665 שקל 3,296 – 2,265 שקל שקל דירה – 4 חדרים
3,560 – 2,221 שקל 4,239 – 2,809 שקל דירה – 5 חדרים
4,239 – 3,256 שקל 5,284 – 3,550 שקל דירה – 6 חדרים